Skaitmeninės mokymo priemonės

Skaitmeninės mokymo priemonės - tai virtualios mokymosi aplinkos suteikiančios interaktyvaus mokymosi galimybių. Jų naudojimas yra naudingas tiek mokytojams, dėstytojams, tiek ir besimokantiesiems. Mokytojas gali demonstruoti mokomąją medžiagą pamokos metu ir naudotis papildomais interaktyviais įrankiais. Skirtingai nei vadovėliuose, tekstinę medžiagą galima papildyti ne vien iliustracijomis, bet ir audio, video medžiaga, nuorodomis, kurių turinys yra pasiekiamas vos vienu pelės spragtelėjimu. Taip pat, skaitmeninę mokymo priemonę galima naudoti ir kaip mokinių testavimo priemonę. Mokiniams tai interaktyvi priemonė individualiam mokymuisi ir įgytų žinių įsivertinimui. SMP naudojimas ugdo besimokančiojo savarankiškumą, skatina ieškoti, atrasti ir patirti pažinimo džiaugsmą.

Skaitmeninė mokymo priemonė tautinių mažumų kalboms

Skaitmeninė mokymo priemonė tautinių mažumų kalboms yra skirta rusų, lenkų ir baltarusių gimtųjų kalbų mokymuisi Lietuvoje, 9-12 klasėse. Visą skaitmeninę mokymo priemonę sudaro:

 • 57 mokomųjų objektų (MO) rinkiniai (po 19 kiekvienai kalbai),
 • 3 laiko juostos (po 1 kiekvienai kalbai),
 • 3 skaitmeninės bibliotekos (po 1 kiekvienai kalbai),
 • 3 sąvokų ir terminų žodynai (1 kiekvienai kalbai).

Skaitmeninės mokymo priemonės atvaizdavimui yra panaudota UAB „Terra IT“ sukurta edukacinė sistema - Terra Education, kuri apjungia vieningus mokomuosius objektus į rinkinius, suteikia jiems vieningą išvaizdą, aiškią navigaciją, bei papildomus įrankius. Kiekvienas MO rinkinys susideda iš demonstracinių objektų, interaktyvių užduočių bei diagnostinės užduoties ar testo. Visoje SMP yra panaudoti 13 skirtingų interaktyvių užduočių, tarp kurių yra teksto žymėjimo, kryžiažodžio, sekos atkūrimo, atsakymų įtempimo į reikiamas vietas užduotys.

Visas sprendimas sukurtas internetinių technologijų pagrindu, todėl yra pasiekiamas ir juo galima naudotis iš bet kurio įrenginio turinčio interneto ryšį bei naršyklę. Mokymosi objektų rinkinius galima atsisiųsti ZIP bei SCORM formatais offline naudojimui, bei įkėlimui į kitas virtualias mokymosi aplinkas. Sukurta skaitmeninė mokymosi priemonė yra pasiekiama adresu https://smp2014tm.ugdome.lt/.

UAB „Terra IT“ turėdama didelę patirtį gamtos mokslų SMP kūrime, kartu su partneriais sukūrė skaitmeninę mokymo priemonę chemijai. SMP parengta pagal bendrąsias vidurinio ugdymo chemijos dalyko programas ir orientuota į šias veiklos sritis – „Organinių junginių sandara, savybės ir taikymas“, „Gyvybės chemija“, „Aplinkos chemijos“. Skaitmeninė mokymo priemonė chemijai susideda iš:

 • 30 mokomųjų objektų rinkinių,
 • 15 interaktyvių kūrybinių laboratorijų,
 • uždavinių sprendimo, formulių ir reakcijos lygčių rašymo įrankio,
 • erdvinių molekulių modelių kūrimo įrankio,
 • interaktyvi periodinė cheminių elementų lentelės,
 • žinyno.

Skaitmeninės mokymo priemonės kūrime buvo panaudota UAB „Terra IT“ sukurta edukacinė sistema - Terra Education. Šios sistemos dėka, mokomieji objektai yra apjungti į mokomuosius rinkinius, turi vieningą išvaizdą, navigaciją bei reikalingus papildomus įrankius. MO rinkiniai susideda iš demonstracinių objektų, interaktyvių užduočių bei kūrybinių laboratorijų, testų. Demonstraciniuose objektuose teksto papildymui yra pasitelkiamos ne tik iliustracijos, bet ir garsinė, vaizdinė medžiaga, interaktyvios terminų paaiškinimo nuorodos. Visoje SMP yra panaudota virš 13 skirtingų interaktyvių užduočių bei jų variacijų.

Visas sprendimas sukurtas internetinių technologijų pagrindu, todėl yra pasiekiamas ir juo galima naudotis iš bet kurio įrenginio turinčio interneto ryšį bei naršyklę. Mokymosi objektų rinkinius galima atsisiųsti ZIP bei SCORM formatais offline naudojimui, bei įkėlimui į kitas virtualias mokymosi aplinkas. Sukurta skaitmeninė mokymosi priemonė yra pasiekiama adresu https://smp2014ch.ugdome.lt/.

 

Skaitmeninė mokymo priemonė susideda iš smulkesnių mokomųjų objektų. Mokomieji objektai (MO) – tai skaitmeninės mokymo priemonės ištekliai interaktyviu formatu, kurie gali būti daug kartų naudojami mokymosi kontekstuose (atskirose skaitmeninėse mokymo priemonėse). MO idėja yra plačiai priimama sąvoka moduliais grįsto elektroninio mokymosi turiniui pristatyti. Iš objektinio programavimo atsiradusi sąvoka išvysto beveik visą skaitmeninį turinį apimančią sąvoką. Mokomųjų objektų sąvoka buvo greitai priimta elektroninio mokymosi pasaulyje. Pagrindinis MO tikslas yra paruošti modulinį standartų modelį, kuris sustiprina mokymosi turinio lankstumą, platformos savarankiškumą, daugkartinį panaudojimą, mokytojų ir besimokančiųjų valdymą.

Skaitmeninė mokymo priemonė SMART

Sukurti interaktyvių audiovizualinių skaitmeninės mokymo priemonės modulių kurso „SMART“ I – IV gimnazijos klasėms chemijos mokomieji objektai, skirti mokymuisi tiek internetinėje terpėje, tiek naudojant SMART lentas (SMART Board).

Sukurti tokie MO:

 • Demonstracijos – įvairių cheminių objektų ar reiškinių demonstracijos, pateikiamos naudojant animacijas, iliustracijas, filmuotas medžiagas ar fotografijas;
 • Laboratorija – įvairūs virtualūs cheminiai laboratoriniai darbai, užduotys.

Galima atsisiųsti mokymosi objektus SCORM 1.2 formatu ir parengtus įkėlimui/importavimui į virtualią mokymosi aplinką.

Projektas realizuotas naudojantis Adobe Macromedia Flash.

Sukurtas integruotas skaitmeninės mokymo priemonės gamtos mokslų kursas 5-6 klasėms informacinių komunikacijos technologijų (IKT) pagrindu. Visiems MO naudoti sukurtas Flash leistuvas.

Skaitmeninė mokymo priemonė Gamtamokslis

Sukurti tokie MO:

 • Demonstracijos – įvairių gamtos objektų ar reiškinių demonstracijos, pateikiamos naudojant animacijas, iliustracijas, filmuotas medžiagas ar fotografijas;
 • Laboratorija – įvairūs virtualūs bandymai ir stebėjimai, kuriuos atlikę mokiniai gali parašyti pateiktuose atsiskaitymo lapuose gautus rezultatus ir išvadas;
 • Testai – tai įvairios užduotys žinioms patikrinti. Galimi tokie testų atlikimo būdai: mokymasis, savikontrolė, kontrolinis darbas. Pateikiami trijų lygių klausimai, iš kurių galima sudarinėti testus;
 • Žodynas – pateikiami įvairių sąvokų paaiškinimai pagal objekto pavadinimą;
 • Enciklopedija – pagal veiklos sritis pateikiami įvairūs straipsniai, ant sąvokų pateikiamos nuorodos į žodyną.

Mokinys arba mokytojas gali kurti testus, peržiūrėti demonstracijas, naudotis žodynu ar enciklopedija žinioms pagilinti. Taip pat galima susidėti dominančius objektus į „Mano išrinktieji“ zoną. Galima atsisiųsti mokymosi objektus SCORM 1.2 formatu ir parengtus įkėlimui/importavimui į virtualiąją mokymosi aplinką.

Projektas realizuotas naudojantis Adobe Macromedia Flash.

Skaitmeninė mokymo priemonė Saugi chemija

Sukurti skaitmeninės mokymo priemonės nuotoliniai laboratoriniai darbai 9-10 klasėms „Saugi chemija“. Galima atlikti savikontrolės arba kontrolinius chemijos laboratorinių darbų testus. Panaudotas testų leistuvas Flash pagrindu.

Kūrimui panaudotos technologijos: Adobe Macromedia Flash.

Partizanų g. 15a, LT-50203 Kaunas, Lietuva
Tel.: +370 687 25439
Faks.: +370 37 300832

Įmonės kodas: 300043862
PVM kodas: LT100001154519
El. Paštas: info@terrait.net

Vardas

El. paštas

Žinutė


© UAB "Terra IT" - verslo valdymo sistemos, IT paslaugos